Ældre- og demenskonference med Al Power – 5. oktober 2022

Al Power
Al Power

Kom og mød Al Power, Tom Kitwoods arvtager – måske for sidste gang i Danmark. 

Ældre og demenskonferencen er for dig, der arbejder inden for ældre og demensområdet 

Vi glæder os til at se dig, der arbejder som:

 • leder
 • konsulent
 • underviser
 • demenskoordinator
 • sygeplejerske
 • underviser
 • social og sundhedsassistent
 • social og sundhedshjælper
 • fysioterapeut
 • ergoterapeut
 • pædagog
 • ufaglært
 • politiker 
 • pårørende
 • frivillig

Hvornår:
Onsdag den 5. oktober kl. 12.00 – 16.00

Hvor:
Diakonisse Stiftelsen, Peter Bangsvej 5B, 2000 Frederiksberg

Streaming:
Hvis du ikke kan deltage fysisk, har du mulighed for at købe dig streaming adgang 

Al Power – baggrund

Al Power har været praktiker på demens- og ældreområdet gennem hele sit virke.
Al Power er banebrydende indenfor demens og ældreområdet og har været dagsordensættende i store dele af verden. Han er uddannet læge, geriater og professor i medicin på University of Rochester.
Al Power har undervist i demens og andre ældreomsorgs-relaterede emner over hele verden heriblandt flere gange i Danmark og skrevet en mængde artikler, der belyser ældre og demensområdet i en samfundsmæssig kontekst.
Al Power er forfatter til bøgerne “Demens, berøvet og bedøvet”, som blev oversat og udgivet i Danmark i 2015 og “Ha´det godt med demens” oversat og udgivet i Danmark i 2021.

Al Power og Tom Kitwood

Al Power har ført Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg videre og udviklet den til en nutidig kontekst.
Al Power vil give dig inspiration til, hvordan du fortsat kan udvikle ældre og demensområdet. Han kommer med helt konkrete ideer til, hvordan du kan omsætte teorierne til praksis i dit arbejde med ældre og mennesker med demens i hverdagen. 

Du får ideer, inspiration og måske også udfordringer, du kan tage med dig på arbejde dagen lige med det samme. 

Al Power

Program

11.15 – 12.00  Dørene åbnes. Vi serverer en let frokost med kaffe/te og vand

12.00 – 12.15  Velkomst  ved Maria Tønnersen, Mapia ApS/Demensliv 

12.15 – 13.15  Oplæg Al Power – personlig beretning om Al Powers vej ind på ældre og demensområdet

13.15 – 13.25  Pause

13.25 – 14.30 Oplæg v. Al Power

 • Bliv inspireret til, hvordan du selv kan skabe forandringer gennem sproget

 • Hvordan kan en forandring af sproget få indflydelse på organisationen

 • Kan en forandring af sproget ændre samfundets opfattelsen af ældre- og demensområdet og give området mere prestige og værdi (paradigmeskifte)

14.30 – 14.50 Kaffe og kage pause

14.50 – 15.30 Paneldebat – moderator Maria Tønnersen.

Fortællinger om demens og ældrepleje er oftest negative – hvorfor?

I 2021 lavede Sundhedsdatastyrelsen en pilotundersøgelse i 2021, som viste, at 81% af brugerne i hjemmeplejen er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de får. Hvorfor er det så stadig de negative historier og de negative omtaler vi bærer videre. Og hvordan påvirker det vores fag.

Paneldeltagere (se præsentation nederst)

 • Anneke Dapper-Skaaning
 • Christian Christensen
 • Pia Knudsen
 • Malene Kjær Lassen 
 • Dorthe Boss Kyhn

15.30 – 15.55 Al Power giver et metaperspektiv på paneldebatten.

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

16.00 Tak for i dag

Al Powers indlæg oversættes ved behov

Pris og detaljer

Hvornår:

Onsdag den 5. oktober kl. 12.00 – 16.00 (frokost serveres fra kl 11.15)

Hvor:

Diakonisse Stiftelsen – Peter Bangsvej 5B, 2000 Frederiksberg

Pris:

Deltagelse på konferencen:

 • 1.200 kr. – Ledere / Konsulenter
 •    600 kr.  – Øvrige deltagere 

Deltagelse online – Live streaming:

 •  2.000 kr. for teams á 20 personer 
 •    400 kr. pr. person 

Prisen for ledere / konsulenter inkluderer bogpakke samt optagelse af ældre- og demenskonferencen.
Alle priser er eksklusiv moms

Tilmelding – se nedenfor 

Dørene er åbne mellem kl. 11.00 og 12.00 – hvor der serveres en let frokost

Tilmelding

Vi glæder os til at møde dig/jer til "Ældre og demenskonferencen med Al Power"
Den 5. oktober 2022

Mere information

Præsentation af deltagere

Maria Tønnersen – Moderator for dagen

Maria er moderator for dagen og medindehaver af Mapia ApS. Maria er sygeplejerske, konsulent, og en del af Sundhedsstyrelsens Rejsehold for Værdig Ældrepleje. Hun er ekspert på demensliv.dk og desuden medforfatter til bøgerne “Livet skal leves, også med demens”, “Pårørende – en juvel i skjul” og “Nye Vinkler på demens”. 

Pia Knudsen

Pia er uddannet fra Aarhus kunstakademi, senere som lærer og har efterfølgende taget en master i NLP. Pia har arbejdet med formidling og sproget gennem både designs og gennem sproget. Pia er i dag optaget af at formidle og advokere for, at mennesker med demens får en højere stemme og værdi i samfundet. 
Pia blev selv diagnosticeret med Alzheimer i 2020 som 56-årig. Pia har deltaget i mange fora, blandt andet på Christiansborgs sundhedskonference i 2021, i landsdækkende nyhedsudsendelser og de skrevne medier. 

Anneke Dapper-Skaaning

Anneke er demenspsykolog, konsulent på Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold og på Sundhedsstyrelsens Rejsehold for Værdig Ældrepleje. Anneke bidrager til paneldebatten med perspektivet på, hvordan sproget påvirker os som mennesker.
Om sproget kan støtte op om vores fagidentitet og derfra støtte op om vores tilgang til mennesker, der har brug for vores hjælp – om sproget kan være en barriere for, at vi udvikler os som mennesker – om sproget kan medvirke til at løse vores rekrutteringsproblemer.

Christian Christensen

Christian har oversat Al Powers bøger om demens. Han er uddannet Social og Sundhedsassistent og har sideløbende arbejdet 10 år på plejehjem som omsorgspartner for beboere med demens. Christians spidskompetencer er arbejdet med relationer og medicinreduktion. Han holder foredrag og underviser om kulturændring og paradigmeskift indenfor ældre- og demensområdet. Christian bidrager i debatten med sit fokus på, at vores menneskesyn i samfundet smitter af på vores menneskesyn i de faglige indsatser.

Malene Kjær-Lassen

Er uddannet sygeplejerske i 2003. Malene har altid arbejdet indenfor  psykiatrien eller ældreområdet – dels i den akutte, almene psykiatri, og dels på plejecenter og i hjemmeplejen, dels som souschef på en Gerontopsykiatrisk afdeling, Malene har været  Demenskonsulent i en årrække, og er aktuelt tilknyttet Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Malene er meget anvendt foredragsholder og underviser og er optaget af sproget som bærende element for forandringer.

Dorthe Boss Kyhn

Journalist og forfatter til bøgerne “Momse med demens – sådan skaber du lys i en svær tid” (Press Two 2018) og “Omsorgsmanifestet – hvordan vi skaber fremtidens plejehjem” (I samarbejde med May Bjerre Ejby – Grønningen 1, 2020) I 15 år ansat som sundhedsjournalist i DR, blandt andet på “Lægens Bord”, “Viden om” og “Diagnose søges”. Fik personligt interessen for demenssygdomme da hun blev pårørende til en mor med Alzheimers sygdom. Er i dag også pårørendeunderviser på sygeplejeskoler og social og sundhedsskoler og skriver om demens i Ældre Sagens medlemsblad.
Scroll til toppen