Demensvenlig By - Aarhus Kommune anbefaler samarbejde med Mapia og Demensliv

Det er altid meget inspirerende og effektfuldt at samarbejde med Demensliv.

Maria formår både at være lyttende til projektet eller udfordringen, der ønskes belyst.
Marias faglighed træder tydeligt frem, men altid med en nysgerrighed på den virkelighed, hvor udfordringen viser sig.

I demensfaglige sparringer formår Maria at skabe en tilpas forstyrrelse, som kan være med til at skubbe til egen forforståelse af problematikken, eller hvordan et projekt skal udformes. Marias bidrag til et projekt sikrer en stærk demensfaglig kvalificering.

Maria er ligeledes stærk i at sikre fremdrift i et projekt og flowet i udviklingen af projektet.

Maria sætter store ambitioner for indsatserne, men altid med et praksisnært perspektiv, som ikke overvælder modtageren.

Det giver mening at involvere Maria i mange dele af et projekt. Med sin nysgerrige tilgang, giver det bl.a. god mening at involvere Maria i den tidlige del af projektet, hvor formålet skal defineres.

Ligeledes giver det mening at involvere Maria for at sikre fremdriften i projektet og ikke mindst at fastholde fokus under hele projektet.

Linn Wittendorff, Projektleder Demensvenlig By – Aarhus Kommune

Scroll til toppen