Demens og ældrepleje

Har du en attraktiv arbejdsplads med dygtige medarbejdere?

Undersøgelser viser, at medarbejdere er mest glade, tilfredse og trygge, når deres arbejdsopgaver afstemmes i forhold til de kompetencer og ressourcer, der er til rådighed på arbejdspladsen. Medarbejdere, der løfter i flok og bliver klogere i fællesskab, er mere tilfredse og bliver i deres job i længere tid.

Med et online uddannelsesforløb sørger Demensliv for, at:
– medarbejderne lærer, hvor og hvornår den nye viden skal bruges
– den nye viden bliver integreret på arbejdspladsen, uden at det nødvendigvis påvirker driften.

Fasthold dit personale med opkvalificering.

Personalet i ældreplejen arbejder med hjertet og de ønsker at gøre en forskel. 
Derfor påvirkes de ekstra meget, når der mangler viden og hænder – og så bider det hele nemt sig selv i halen.
Når der er generel mangel på personale, er det særligt vigtigt at imødekomme personalets ønsker og behov for trivsel på arbejdspladsen.

Viden er et basalt behov som tilfører både personale og arbejdspladsen ressourcer.
Demens fylder meget i hverdagen på sundheds- og ældreområdet og fylder næsten ingenting på de sundhedsfaglige uddannelser. Derfor kan især mangel på basisviden om demens være en udfordring, når både tid og hænder er en mangelvare.
Kombinationen af manglen på ressourcer og mangel på basisviden kan resultere i passivitet, frustrationer, forråelse, stor udskiftning og rekrutteringsudfordringer.

Få hjælp til opkvalificering og efteruddannelse.

Hvem skal passe borgerne eller løse de daglige opgaver, når vi sender vores medarbejdere ud af huset på kursus?
Rekruttering og fastholdelse af personale giver store udfordringer i ældreplejen, og manglen på medarbejdere betyder, at det er svært at afsætte tid til opkvalificering.

Demensliv kan hjælpe, så I kan opkvalificere jeres medarbejdere i et tempo, der passer jer, og på sigt frigive tid og hænder til alt det vigtige.

Viden behøver ikke at koste meget tid – eller mange penge

Opkvalificér f.eks. 20 medarbejdere inkl. ledersparring med Demensliv for bare 20.000 kr. årligt.

Online uddannelsesforløb
– specifikt til frontpersonalet i ældreplejen

 Uddannelsesforløbene har til formål at:
– sikre af ensartet basis demensvidensniveau for alle medarbejdere
– opkvalificere personale, der arbejder med mennesker med demens
– give konkrete værktøjer til at skabe gode liv for mennesker med demens
– frigive tid og ressourcer hos personalet
– gøre læring og uddannelse på demensområdet let og tilgængeligt
– skabe et rum med mulighed for sparring og videndeling
– fungere som en løbende kilde til ny viden og læring
– sikre det bedste udgangspunkt for at lykkes for personale og borgere  

Som leder har du mulighed for at målrette tidsforbrug og tempo med det antal medarbejdere, der skal opkvalificeres.
Således undgår din arbejdsplads at skulle undvære medarbejdere i flere dage eller uger ad gangen.

Tag fat i os på 2252 3665 eller kontakt@demensliv.dk for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Forløb specifikt tilpasset din arbejdsplads

Vores online uddannelsesforløb er skruet sammen, så det kan tilpasses arbejdspladsens program og dagligdag og justeres i takt med, at arbejdspladsens målsætning ændrer sig.

Uddannelsesforløbet sikrer desuden, at medarbejdernes nye viden integreres praktisk i afdelingen med det samme, mens de nye input stadig er friske i hukommelsen.

online arbejde
kvinde med computer på gang
hånd med glaskugle af hele verden
computer med kaffekop og tv
Scroll til toppen