Demenslivs nyheder

Kan rekrutteringsproblemerne på ældre og demensområdet løses med ord?

Udfordringerne er store, og der findes ikke en enkel løsning på problemerne. Kan vi – alene med vores valg af ord

  • styrke rekrutteringen ved at arbejde bevidst med sproget
  • skabe forandringer, højne fagligheden og arbejdsglæden
  • skabe et andet billede, en anden virkelighed, nye løsninger og perspektiver

Hvad vil der ske

  • hvis vi tænker anderledes om de mennesker, der skal modtage vores hjælp
  • hvis vi italesætter mennesker med behov for hjælp på en anden måde
Al Power

At arbejde bevidst med sproget kan påvirke alt fra rekruttering til arbejdsglæde og faglighed, fordi sproget skaber virkeligheden.
Det bærende element i den faglige udvikling.

Al Power har blandt andet arbejdet med sproget som et bærende element i den faglige udvikling.
Han kalder sin tilgang for erfarings- og oplevelsesbaseret. Al Power har været praktiker gennem hele sit virke, og han er banebrydende indenfor ældre- og demensområdet.
Han har ført Tom Kitwoods teori om personcentreret omsorg videre, udviklet den til en nutidig kontekst og været dagsordensættende i store dele af verden.

Flere nyheder

Scroll til toppen