DemensLiv er


En stædig flok sundhedsfagligt uddannede mennesker, med demenshjertet på rette sted. Vi er høflige men insisterende på at give mennesker med demens og deres pårørende en stemme. Vi vil skabe DemensLiv der er værd at leve.
DemensLiv består af
  • Maria Tønnersen - født 1974. Stifter af DemensLiv. Uddannet sygeplejerske i 2003
  • Inge Villadsen - født 1953. Uddannet sygeplejerske 1979
  • Stinna Jasper - født 1983. Uddannet social og sundhedsassistent 2013. Læser aktuelt til socialrådgiver
  • Ditte Neergaard Jensen født 1986. Uddannet Social -og sundhedsassistent 2013. Professionsbachelor i diakoni og socialpædagogik 2017
  • Lene Skydt Thorsen - født 1956. Uddannet sygeplejerske i 1984. Uddannet Arkitekt i 1994 
  • Line Crump Horsted - født 1976. Cand. Mag i dansk og psykologi, Psykoterapeut, Dobbeltdiagnoseuddannelse
    Diplomuddannelse MBS
  • Charlotte Hald - født 1975. Uddannet sygeplejerske i 2004
  • Linn Wittendorff - født i 1988. Uddannet sygeplejerske i 2012