Referencer

Læs hvad andre fortæller om Demensliv

Demensliv samarbejder kommuner, private virksomheder og privatpersoner over hele landet.
Herunder kan du se en lille udsnit af, hvad vores kunder fortæller om samarbejdet

Ishøj Kommune anbefaler samarbejde med Demensliv

I samarbejdet med Demensliv har der været god stemning hele vejen igennem.

Maria har været god til at fornemme vores behov og tilrettelægge indsatsen ud fra dem.

Marias bidrag har kvalificeret vores projekt målrettet pårørende med høj faglighed, som vi har haft nemt ved at oversættes til brugbare værktøjer for alle involverede.

Det giver helt klar mening at involvere Maria i et projekt fra starten af.

Elena Custura, Projektansvarlig
Ishøj Kommune
Plejecenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune.

Jeg har samarbejdet med Demensliv i flere år, og brugt Maria meget til supervision af personalet.
Maria er fantastisk nem at samarbejde med, hun er enorm god til at se og føle små detaljer hos personalet, som er vigtig at bringe frem. Hun fanger nuancerne, og går tæt på personalet, selvom det godt kan være lidt grænseoverskridende for den enkelte medarbejder i starten. Jeg synes dette er ekstremt godt og givende for netop at komme ind til det, det handler om.

Dorthe Brix Lynge Isaksen, Centerleder
Plejecenter Skovgården, Mariagerfjord Kommune
Demensvenlig By, Aarhus Kommune, anbefaler samarbejde med Demensliv.

Det er altid meget inspirerende og effektfuldt at samarbejde med Demensliv. Maria formår både at være lyttende til projektet eller udfordringen, der ønskes belyst. Marias faglighed træder tydeligt frem, men altid med en nysgerrighed på den virkelighed, hvor udfordringen viser sig.

Linn Wittendorff, Projektleder
Demensvenlig Kommune, Aarhus Kommune
Agora Social Production ApS anbefaler samarbejde med Demensliv

"Jeg har samarbejdet med Maria i mange år og i mange forskellige sammenhænge, som mellemleder, chef og konsulent kollega.
Det er altid nemt og givende.

Hendes mange forskellige erfaringer gør, at hun bevæger sig lige godt “på gulvet” som i de strategiske rum.
Det er en stor fordel for mig og for dem, vi samarbejder med."

Andreas Granhof Juhl, Erhvervspsykololog
Agora Social Production ApS
Carenet, Brancheorganisation for Velfærdsteknologi, Innovation & Startup anbefaler samarbejde med Demensliv

Samarbejdet med Mapia er altid en kæmpe fornøjelse, særligt pga Marias og Pias store professionalisme og store menneskelige overskud.

Maria bidrager med alle de detaljer, som jeg som projektmager glemmer. Det der især kendetegner Maria og Pia er en stor grad af overskud.

Maria og Pia bør altid inddrages, når der er tale om projekter i krydsfeltet mellem aftagerfeltet og producent-/leverandørfeltet inden for hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Anders Lyck Fogh-Schultz Chefkonsulent Velfærdsteknologi, Innovation & Startups Netværksleder, CareNet.
"Demensliv var en stor del vores success med pårørendeforløb og demensprisen vi vandt i den forbindelse i 2019"
Stine Norlén, Mariagerfjord Kommune
POWERCARE A/S anbefaler et samarbejde med Demensliv, Mapia ApS

POWERCARE A/S har altid haft et rigtig godt samarbejde med Mapia. Samarbejdet foregår via en meget åben og professionel dialog, men der er også mulighed for den mere uformelle dialog som åbner for flere kreative og udviklende løsninger.

Mapia sikrer projektet bliver behandlet på et højt fagligt niveau. Det giver mening at involvere Mapia, hvis man vil sikre et højt fagligt niveau i projektet, men også hvis man ønsker nytænkning og ideudvikling i sit projekt.

Henning Fonnesbæk
Kundechef Powercare
Institut for Sikkerhed anbefaler samarbejde med Demensliv og Mapia ApS.

Vi har i en årrække samarbejdet med Maria Tønnersen fra Demensliv og Mapia ApS.

Det er især, når vi har brug for det sundhedsfaglige perspektiv inden for konfliktforebyggelse, konflikthåndtering og efterværn, at dette har været aktuelt.
Emnerne har fx været de demensfaglige perspektiver, men også somatiske og psykiatriske perspektiver.
Maria er fuld af engagement og energi, og brænder for sit indhold og sin undervisning.

Institut for Sikkerhed og Demensliv har også i samarbejde afholdt temaaftener for fx FOA

Vi kan varmt anbefale et samarbejde med Demensliv og Mapia ApS
Sosu Østjylland anbefaler samarbejde med Demensliv.

Jeg har samarbejdet med Maria i forbindelse med kompetenceudviklingsforløb tilrettelagt for sundhedsfagligt personale.

Når jeg samarbejder med Maria, oplever jeg en åbenhed og nysgerrighed for, at vi sammen kan nå frem til de bedste løsninger.
Maria er altid velforberedt og bidrager med faglighed på ekspertniveau.

I mit samarbejde oplever høj grad af imødekommenhed og flexibilitet. I et projekt bidrager Maria med høj faglighed, arbejdsomhed og sikrer sammenhæng og en rød tråd.

Man skal involvere Maria i et projekt, når man vil sikre faglighed og fremdrift og sikre, at de øvrige deltagere føler sig set og mødt.

Kirsten Bisgaard Mathiesen
Projektleder Sosu Østjylland - nu tværgående konsulent Silkeborg Kommune
"Demensliv var en stor del vores success med pårørendeforløb og demensprisen vi vandt i den forbindelse i 2019"
Stine Norlén, Mariagerfjord Kommune
Torben Riise Direktør, forfatter, fhv. Goodwill Ambassadør for Kbh/Danmark, Phoenix/Arizona anbefaler samarbejde med Demensliv

Maria er åben, positiv, og konstruktiv. Hun er en god lytter og bringer energi og charme til ethvert møde/samtale.
Man er et bedre og mere positivt menneske efter at have været sammen med Maria - hver gang.

Udover sund forretningsfilosofi, bidrager Demensliv/Mapia ApS med visioner og forståelse for de store sammenhænge.
Maria er en leder, som bringer effektivitet og resultater til alt hvad hun engagerer sig i. Ethvert projekt, hvor den medmenneskelige dimension er vigtig, kan med fordel drage nytte af Marias personlighed, objektivitet, og etiske holdninger.

Jeg vil anvende Demensliv/Mapia ApS og Maria i alle mine projekter, hvor det er praktisk muligt

Torben Riise Direktør, forfatter, fhv. Goodwill Ambassadør for Kbh/Danmark, Phoenix/Arizona
CARE-CALL A/S anbefaler samarbejde med Mapia og Demensliv

Et godt samarbejde skabes via en stærk faglighed og evnen til at interagere empatisk med andre.

Det er skaber et godt grundlag for at et (digitaliserings/velfærds) projekt bliver en succes, fordi Mapias faglighed bidrager til en 360 graders tilgang - dvs både de sundhedsfaglige og ledelsesmæssige vinkler har en stærk repræsentation i et projekt.

Som teknisk organisation kan der være en tendens til primær fokus på det tekniske.

Der er flere muligheder for at involvere Mapia.

Det gælder både med hensyn til :
- til ide- og forretningsudvikling, som et stærkt bidrag til teknisk orienterede organisationer
- som sparringspartner ved udvikling af en virksomhedsstrategi for ældre- og demenspleje
- som ressource til opkvalificere organisationer, der ønsker at samarbejde med plejesektoren
- ved implementering og forankring af digitaliseringsprojekter i plejesektoren

Flemming Lindberg Nielsen
Product manager CARE-CALL A/S
Scroll til toppen